Eika inngår samarbeidsavtale med fintech-selskapet EedenBull

Eika Gruppen har inngått en langsiktig partneravtale med det ferske fintech-selskapet EedenBull for utvikling og levering av nye innovative betalingsløsninger for de 66 bankene i Eika Alliansen og deres kunder. Avtalen er inngått i mars 2019 og har i utgangspunktet en varighet på syv år.

I første omgang innebærer avtalen at EedenBull leverer en versjon av sin Q Business® plattform til Eika-bankenes kunder, der bedrifter får et brukervennlig system for å håndtere utlegg, betaling, regnskapsføring og rapportering. Det betyr at bedriftsledere kan utstyre alle sine ansatte med betalingskort, og samtidig ha full kontroll over utgiftene. På den måten kan bedriften redusere kostnader og tid brukt på administrasjon, få sanntids-oversikt over selskapets utgifter og samtidig unngå at de ansatte må gjøre personlige utlegg på bedriftens vegne. Tjenesten skal markedsføres under Eikas og lokalbankenes navn.

Eika og EedenBull lanserer plattformen i flere faser utover 2019. Plattformen er bygget på sky-teknologi, og integrerer mot eksterne informasjonsleverandører i hele verdikjeden, slik som transaksjonsprosessorer og regnskapssystemer gjennom omfattende bruk av APIer (Application Programming Interface). Fremover vil Q Business inkludere en rekke tilleggstjenester som gir bedriftene enda mer kontroll og besparelser.

«Eika er en landsomfattende bankallianse av lokalbanker med et stort antall små og mellomstore bedriftskunder. Lokalbankene i Eika har blant landets høyeste kundetifredshet i dette markedet. Lokalbankene har hatt betydelig etterspørsel etter praktiske betalingsløsninger fra disse kundene, og nå vil vi kunne tilby dem noe som ikke bare er konkurransedyktig, men som ligger i forkant av resten av markedet. Vi vet at betalinger og utgiftsadministrasjon er blant de største utfordringene bedrifter har, og vi er glade for å kunne gi dem et system som forenkler dette arbeidet – og samtidig gir bedriftsledere og eiere mer kontroll. Vi valgte å samarbeide med EedenBull fordi de besitter en unik kombinasjon av dyp forståelse av betalingsløsninger og en særdeles kundeorientert tilnærming til produktutvikling. Vi kjenner flere av gründerne gjennom lang tid, og jobber tett sammen med EedenBull for å levere den beste tjenesten i markedet.» sier Administrerende Direktør i Eika Kredittbank AS, Terje Gromholt

«Eika er en perfekt partner for EedenBull. Med en kundefokusert og gjennomtenkt holdning til innovasjon og nye løsninger, og et nettverk som dekker hele Norge, gir det oss en god plattform til å distribuere innovative betalingsløsninger i markedet. Vi har snakket med en rekke bedrifter i hele landet for å finne ut hvor skoen trykker, og er sikre på at vi er i ferd med å levere en plattform som setter en ny standard for håndtering av reiser og utlegg. Vi har hele tiden hatt fokus på faktiske behov i markedet, og har egentlig bare to mål vi ønsker å levere på med Q Business – at vi gir bedriftene en enklere hverdag og gir dem mer kontroll over utgiftene.» sier CEO og gründer Nicki Bull Bisgaard i EedenBull.

Dette er Eika Gruppen og Eika Alliansen Eika Alliansen består av 66 lokalbanker, Eika Gruppen AS og Eika Boligkreditt AS. Lokalbankene i Eika Alliansen har blant Norges høyeste kundetilfredshet både for personkunder og bedrifter og er en drivkraft for vekst og utvikling for sine lokalsamfunn. Nær og personlig kunderådgiving og fortsatt lokal tilstedeværelse der kundene er skiller lokalbankene fra konkurrentene. Eika Gruppen er eid av lokalbankene og utgjør finanskonsernet i Eika Alliansen. Eika Gruppens visjon er «Vi styrker lokalbanken». Konsernet leverer komplette kundeløsninger innen bank, forsikring, sparing, pensjon, finansiering, kort og eiendomsmegling til lokalbankene. Eika Alliansen er en av de største aktørene i det norske finansmarkedet og den viktigste aktøren for mange norske lokalsamfunn. Alliansen har en million kunder, 3000 medarbeidere, 250 kontorer og en samlet forvaltningskapital på over 440 milliarder. www.eika.no

EedenBull AS ble etablert i 2018 med sikte på å levere nye, innovative betalingsløsninger til forbrukere, bedrifter og organisasjoner i hele verden. Selskapet satser på å samarbeide med banker globalt, for å utnytte nye teknologier som gjør det enklere, sikrere og billigere å betale og ta betalt. EedenBull AS er registrert i Norge med hovedkontor på Billingstad utenfor Oslo, og er representert i London, Dubai og Singapore. De fem gründerne har lang erfaring fra betaling, bank og digitale plattformer, og har kommet sammen for å levere en fintech-satsning som er like mye «fin» som «tech». Selskapet har en rekke spennende lanseringer i de kommende månedene og årene, og satser på å dekke et globalt marked i løpet av noen få år. www.eedenbull.com

Ytterligere informasjon:

Eika:

Terje Gromholt – tgr@eika.no

EedenBull:

Nicki Bisgaard – nicki@eedenbull.com

Erik Ingvoldstad – erik@eedenbull.com

Foto: Eika Kredittbank CEO Terje Gromholt (til venstre) and EedenBull CEO Nicki Bisgaard (til høyre).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *